Appleは、現地時間2020年4月30日(木)14時、2020年第2四半期(2020年1月〜3月期)の業績を発表する。日本時間は5月1日(金)6時から。 Appleは2020年···