Appleは、現地時間2020年7月30日(木)14時、2020年第3四半期(2020年4月〜6月期)の業績を発表する。日本時間は7月31日(金)6時から。 Appleは、「···